Skutki Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie, czyli zbrojny opór przeciwko okupantowi niemieckiemu, po dziś dzień wzbudza sporo emocji, a także kontrowersji. Warto przyjrzeć się najważniejszym przyczynom, które zadecydowały o jego wybuchu, jak również jego skutkom. Dobrze byłoby także mieć świadomość tego, jak wyglądały pierwsze dni Powstania i w jaki sposób przebiegało życie codzienne mieszkańców Warszawy w tym niewątpliwie tragicznym czasie. 

powstanie warszawskie

Śladami Powstańców

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, w ramach akcji „Burza”, organizowanej przez Armię Krajową. Jest uznawane za największą i jednocześnie najważniejszą bitwę Polskiego Państwa Podziemnego z niemieckim okupantem. Jego celem było nie tylko pokonanie przegrywających już wojnę Niemców, ale również sprzeciw wobec rosnących wpływów ZSRR i polskich komunistów. Niestety, pomimo wielkiej nadziei i kilku dość istotnych sukcesów, zbrojny sprzeciw wobec okupanta zakończył się klęską. Nietrudno zatem zgadnąć, że skutki Powstania Warszawskiego były tragiczne. Przede wszystkim, życie straciło blisko 200 tysięcy ludzi. Większość z nich stanowiła ludność cywilna, masowo mordowana przez Niemców. Zniszczona została również zdecydowana większość miasta. Negatywne były także skutki polityczne, co było korzystne przede wszystkim dla ZSRR. Powstanie było jednak przykładem wielkiego heroizmu członków polskich organizacji podziemnych. Już sama wiedza na temat tego, ile trwało Historia Powstania Warszawskiego, pokazuje upór i determinację żołnierzy Armii Krajowej, a także wielu zwykłych mieszańców stolicy.

Przyczyny wybuchu Powstania Warszawskiego

Przyczyny wybuchu Powstania Warszawskiego są, wbrew pozorom, dość złożone. Jednym z głównych czynników, które zadecydowały o jego rozpoczęciu był silny opór Państwa Podziemnego przeciwko polityce ZSRR i polskich komunistów. Przywódcy AK chcieli wyzwolić stolicę, zanim dotrze do niej armia radziecka. Wówczas byłyby o większe szanse na zachowanie integralności Polski.

Jak wyglądały pierwsze dni Powstania?

Powstanie Warszawskie wybuchło o godzinie 17, określanej jako godzina „W”. Doszło wówczas do ataku na różnego rodzaju niemieckie obiekty we wszystkich dzielnicach okupowanej stolicy. Niestety, już sama mobilizacja przebiegała w dość chaotycznej atmosferze. Działo się tak na skutek prewencyjnych działań, podjętych wcześniej przez Niemców, a także przez sprzeczne ze sobą rozkazy. Od samego początku pojawiały się także problemy z uzbrojeniem. Polacy próbowali walczyć w zbyt wielu miejscach jednocześnie, ale mimo to, udało im się osiągnąć kilka sukcesów. Warto zaznaczyć, że już od pierwszych dni Powstania Warszawskiego, dawało znać o sobie ogromne zaangażowanie żołnierzy i mieszkańców. Ludzie rwali się do walki, nie zważając często na niewystarczające przygotowanie czy brak broni.

Życie codzienne w Powstaniu Warszawskim

Życie codzienne w Powstaniu Warszawskim musiało się toczyć, ale było niezmiernie trudne. Walki mocno odcisnęły swoje piętno na funkcjonowaniu zwykłych mieszkańców. Powszechne były masowe akcje likwidacyjne prowadzone przez Niemców. Miało to zniechęcić Polaków do kontynuowania powstania. Powstawały obozy przejściowe dla ludności cywilnej. Powszechne były także przestępstwa pospolite. Masowo okradano domy, szabrowano opuszczone hotele czy kościoły. Wynoszono również towary z rozmaitych sklepów. Mieszkańców, przed szabrownikami, ostrzegała między innymi prasa powstańcza. Warto jednak wspomnieć także o pozytywnych aspektach. W trakcie trwania Powstania doszło w końcu do ujawnienia się władz naczelnych Polskiego Państwa Podziemnego. Wydano dwa „Dzienniki Ustaw”, ludzie organizowali się wokół odradzających się legalnych władz, tworzyły się zalążki partii politycznych. Doszło także do organizowania się powstańczych władz samorządowych. Zwykli ludzie, nawet w tym tragicznym czasie, starali się czerpać z życia jak najwięcej. Zaręczali się, brali śluby, chrzcili dzieci. Nikt jednak nie mógł być pewien tego, że dożyje jutra. Mieszkańcy nie wiedzieli również, jak będzie wyglądała ich przyszłość.