Epoki historyczne na przykładzie historii soli

Jak powszechnie wiadomo, w historii świata miało miejsce  epoki historyczne. Przeważnie dzielimy to na okres starożytny i nowożytny, który wyznaczony jest jako czas przed i po narodzinach Chrystusa. W niniejszym artykule dowiesz się dokładnie czym jest epoka historyczna, na przykładzie historii powstania soli. 

Podział czasu w historii

Zgodnie z definicją, epoka historyczna to okres, wyznaczony przez kluczowe wydarzenia w historii ludzkości, w którym życie ludzi było zorganizowane w bardzo podobny sposób. Sam ten opis być może brzmi bardzo enigmatycznie, jednak w skrócie chodzi w nim o to, że w konkretnych czasach historycznych, te same plemienia ludzi żyły w takich samych warunkach.

Czym jest epoka historyczna?

Tym, co jednak jest o wiele trudniejsze do zrozumienia jest fakt, kiedy dokładnie miały miejsce wszystkie epoki historyczne, jak również epoki historyczne daty, epoki historyczne po kolei oraz epoki historyczne od kiedy do kiedy

Charakterystyka wszystkich epok

Pierwszą epoką w dziejach świata była prehistoria. W prehistorii można wyróżnić w głównej mierze  paleolit, który trwał do 9 tys. przed naszą erą., charakteryzujący się przede wszystkim koczowniczym trybem życia, oraz neolit, który trwał do 3,5 tys. przed naszą erą, cechujący się w głównej mierze osiadłym tryb życia. Warto wiedzieć, że już w czasach neolitu pozyskiwano sól, a z tego samego okresu pochodzą również najstarsze w Europie Środkowej narzędzia solowarskie, które odnaleziono w okolicach Wieliczki.

Kolejną epoką była starożytność. Początek tej epoki datuje się począwszy od trzeciego stulecia przed naszą erą, skończywszy na piątym wieku naszej ery, szczególnie w 476 roku naszej ery, kiedy to upadło Cesarstwo Zachodniorzymskie. Warto wiedzieć, że wówczas ludzie pozyskiwali sól metodą warzoną, która była czymś bardzo nowatorskim i innowacyjnym we współczesnym świecie, a sam surowiec również zyskał na wartości.

Następną epoką było średniowiecze. Ten okres historyczny był jednym z najdłuższych w historii świata, gdzie początek datowany jest począwszy na piąty wiek naszej ery a koniec to pamiętny rok 1492, kiedy to miało miejsce odkrycie Ameryki przed Krzysztofa Kolumba. W tamtym czasie również po raz pierwszy w historii świata zaczęto kopać studnie, co spowodowało, że tej soli zaczęło być coraz więcej. Koniec epoki średniowiecza to rozkwit kopalni soli w Wieliczce.

Ostatnią epoką była nowożytność. Za jej graniczną datę można uznać również wielką rewolucję francuską, która miała miejsce w 1789 roku. Na ten okres można zaliczyć również barok, oświecenie, renesans i romantyzm. W tym okresie kopalnia soli znacząco zyskała na popularności, przez co turyści z całej Europy mogli przyjeżdżać i dokonać wielu interesów handlowych na skalę międzynarodową.

Daty w historii Polski

W historii Polski jednym z najważniejszych wydarzeń był chrzest Polski, który miał miejsce w 966 roku. Pierwszego króla naszego kraju wybrano w 1025 roku i został nim Bolesław Chrobry. W późniejszym czasie ważnym wydarzeniem była również Bitwa pod Grunwaldem, w 1410 roku oraz Hołd Pruski, który miał miejsce w 1525 roku.