Skutki Powstania Warszawskiego

Skutki Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie, czyli zbrojny opór przeciwko okupantowi niemieckiemu, po dziś dzień wzbudza sporo emocji, a także kontrowersji. Warto przyjrzeć się najważniejszym przyczynom, które zadecydowały o jego wybuchu, jak również jego skutkom. Dobrze byłoby także mieć świadomość tego, jak wyglądały pierwsze dni Powstania i w jaki sposób przebiegało życie codzienne mieszkańców Warszawy w tym niewątpliwie tragicznym…

Powstanie styczniowe: przyczyny, dowódcy, skutki. Sprawa chłopska.

Powstanie styczniowe: przyczyny, dowódcy, skutki. Sprawa chłopska.

Jakie były skutki powstania styczniowego ? Powstanie styczniowe było narodowym zrywem Polaków, który miał miejsce w latach 1863-1864. Głównym celem powstania było odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności po 123 latach zaborów. Jednym z głównych powodów wybuchu powstania była sytuacja polityczna i ekonomiczna panująca w Królestwie Polskim, a także niezadowolenie Polaków z rządów cara Aleksandra…

Zamach majowy czyli wojskowy zamach stanu. Dlaczego Piłsudski obalił legalny rząd?

Zamach majowy czyli wojskowy zamach stanu. Dlaczego Piłsudski obalił legalny rząd?

Zamach majowy to przewrót dokonany pod dowództwem Józefa Piłsudskiego w 1926 roku. Po walkach trwających w dniach 12-14 maja demokratycznie wybrany rząd został obalony, a władza została przejęta przez sanacje, która wprowadziła autorytarne rządy. Zamach majowy przyczyny miał liczne i do dziś trwają dyskusje na temat powodów zamachu majowego przeprowadzonego przez Józefa Piłsudskiego, zdecydowanie jednak…