Armia rzymska – notatka historyczna

Armia rzymska nie tylko wśród wybitnych naukowców, ale również wszystkich pasjonatów wojskowości, uchodzi za jedną z najlepszych w dziejach świata. Ten fakt, w połączeniu z niezwykłą organizacją legionów i ogromną liczbą związanych z nimi ciekawostek, jest wystarczającym powodem do zagłębienia się w ich historię – zapraszamy!

legionista rzymski

Co można znaleźć w kolejnych notatkach o armii rzymskiej

Jakiego wzrostu byli żołnierze armii rzymskiej i jak wpływało to na ich zdolności bojowe? Czy rzymscy legioniści żyli w dyscyplinie porównywanej ze współczesnym wojskiem i jakie były jej najważniejsze zasady? Wreszcie zaś, czy poza pełną niebezpieczeństw codziennością, służący w armii mogli korzystać z radości życia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższych tekstach!

Wzrost rzymskich legionistów

Wzrost rzymskich legionistów jest kwestią sporną wśród historyków, jednak zdecydowana większość dowodów wskazuję na to, że byli oni raczej niscy. Wprawdzie jako standard dla doborowych kohort podaje się około 180 centymetrów, jednakże inne źródła sugerują coś zupełnie innego. Dla przykładu Wegencjusz, pisarz i historyk, opisujący ówczesną sztukę wojskową, uważa że żołnierz rzymski powinien mierzyć około 170 centymetrów. Należy to uznać za raczej średni wzrost; zwłaszcza w porównaniu z bardzo masywną budową większości ludów barbarzyńskich, z którymi przyszło mierzyć się oddziałom Imperium. Mimo wszystko warto pamiętać, że intensywne treningi i codzienna, wysoka aktywność fizyczna sprawiały, że żołnierze byli atletyczni i dysponowali dużą siłą.

Dyscyplina w Imperium Rzymskim

Armia rzymska była znana z bezwzględnej surowości wobec żołnierzy. Podstawową zasadą było wykonywanie rozkazów – wszystkich bez wyjątku. Legioniści byli zobowiązani do posłuszeństwa swoim przełożonym i podporządkowywania się poleceniom bez zadawania pytań. Nieprzestrzeganie tej zasady, mogło skutkować surowymi karami, od chłosty zaczynając, na śmierci kończąc. Generałowie wymierzali je według swojego uznania i nie byli zobligowani do powoływania sądów czy trybunałów, co tym bardziej sprzyjało okrucieństwu. Jednak o rzymskich zasadach można powiedzieć również wiele dobrego; inną ważną zasadą była równość. Wszyscy legioniści byli traktowani tak samo, bez względu na pochodzenie, pozycję społeczną czy bogactwo. Wszyscy byli równie odpowiedzialni za wypełnianie swoich obowiązków i musieli przestrzegać tych samych reguł. Taki rygor był niezbędny, by zapewnić skuteczność potężnej armii rzymskiej i jej zdolność do zdobywania nowych ziem i podbijania innych narodów.

Czy legioniści mieli wolny czas?

Chociaż życie w armii było trudne, legioniści rzymscy mieli dostęp do różnego rodzaju rozrywek w czasie wolnym. Sporty, takie jak biegi, skoki, walka na pięści czy rzuty oszczepem, były szczególnie popularne wśród żołnierzy rzymskich. Wiele z tych dyscyplin było trenowanych nie tylko dla rozrywki, ale także dla poprawy sprawności fizycznej i bojowej. W starożytnym Rzymie były popularne również różnego rodzaju festiwale i imprezy, na które wielu rzymskich legionistów mogło wybrać się w czasie wolnym. Jedną z najpopularniejszych, obok zawodów sportowych, takich jak wyścigi rydwanów, były zresztą brutalne walki gladiatorów. Żołnierze z zamiłowaniem korzystali również z usług… prostytutek! Panie lekkich obyczajów towarzyszyły rzymskich oddziałom podczas wypraw, pozostając w gotowości do zaspokojenia potrzeb legionistów.