Wykreślanki historyczne dot. odkryć geograficznych

Czym jest wykreślanka?

Wykreślanka historyczna jest specyficznym rodzajem wykreślanki, bowiem została skonkretyzowana na jednej dziedzinie wiedzy, w tym przypadku historii. Polega na wykreślaniu haseł w pionie lub poziomie z danej tematyki historycznej określonej w poleceniu zadania. Rozwiązaniem wykreślanki są pozostałe litery, które nie zostały skreślone. Zazwyczaj są to pewne wyrażenia historyczne, pewne wydarzenia, jakieś hasła. Rozwiązaniem mogą być również dokonania różnych postaci historycznych lub same imiona i nazwiska. Jest to doskonała forma sprawdzenia swojej wiedzy. Przypominanie sobie haseł z określonej tematyki, które następnie trzeba odnaleźć w wykreślance, to ciekawa rozrywka intelektualna. Ważna jest również w związku z tym spostrzegawczość. Dopiero w połączeniu z wiedzą w pełni zaprocentuje ona w postaci uzyskania hasła.

 

Informacje dotyczące niniejszych wykreślanek historycznych

Wykreślanka historyczna nr 1

Zad. Skreśl 14 wyrazów (nazwiska odkrywców, nazwy ludów lub krajów/kontynentów, urządzenia nawigacyjne) związanych z zagadnieniem odkryć geograficznych. Pozostałe litery utworzą hasło. Napisz je i wyjaśnij.

Wykreślanka historyczna nr 2

Zad. Skreśl 15 wyrazów związanych z odkryciami geograficznymi (hasła pionowo i poziomo).  Pozostałe litery utworzą hasło. 

Pod postem możecie pobrać karty pracy oraz ich rozwiązania. Zachęcamy do wykorzystywania ich na lekcjach historii oraz nauczania pod różne konkursy i olimpiady.

Zainteresowanych tematyką odkryć geograficznych, kolonii, kolonializmu zachęcam do zobaczenia:

 

Załączniki do pobrania: