Zad. Wykreśl 14 słów – terminów związanych ze średniowiecznym miastem (pionowo i poziomo). Pozostałe litery utworzą hasło.

Zawody miejskie

Załączniki do pobrania: