Zad. Skreśl 14 wyrazów-krajów bloku wojskowego Trójporozumienia (hasła pionowo i poziomo).  Pozostałe litery utworzą hasło.

Tereny Trójporozumienia

 

Załączniki do pobrania: