Zad. Wykreśl 18 przydomków władców z dynastii Piastów (pionowo i poziomo). Pozostałe litery utworzą hasło.

Rozbicie dzielnicowe w Polsce trwało od 1138 do 1320 - Wykreślanka historyczna - hasło Rozbicie dzielnicowe w Polsce trwało od 1138 do 1320

Załączniki do pobrania: