Krzyżówka historyczna – Sejmik

Krzyżówka historyczna – Sejmik

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. sposobu funkcjonowania Rzeczpospolitej. Inaczej sposób sprawowania władzy w państwie np. demokracja szlachecka. Wchodził w skład sejmu walnego, jako jeden z trzech stanów sejmujących, przewodniczył mu król, wywodził się z dawnej rady...
Krzyżówka historyczna – Rokosz

Krzyżówka historyczna – Rokosz

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. sposobu funkcjonowania Rzeczpospolitej. Kierował państwem w okresie bezkrólewia po śmierci króla. Najwyższy zwierzchnik władzy kościelnej. Wieś niedaleko Warszawy, obecnie dzielnica stolicy Polski, gdzie w minionych wiekach najczęściej...
Krzyżówka historyczna – Poniatowski

Krzyżówka historyczna – Poniatowski

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. panowania ostatniego króla elekcyjnego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jeden z przywódców konfederatów barskich, znany z późniejszego udziału w wojnie o niepodległość USA. Przeprowadziły go w 1772 roku Austria, Rosja i Prusy. Poseł,...
Krzyżówka historyczna – Mocarstwa

Krzyżówka historyczna – Mocarstwa

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. państw ościennych Rzeczpospolitej w XVIII wieku. Zasiadała na austriackim tronie … Teresa. System sprawowania władzy w XVIII-wiecznych Prusach, Rosji i Austrii. Tytuł władcy Rosji. Polityka gospodarcza w XVIII-wiecznej Europie polegającą na...
Krzyżówka historyczna – hasło Insurekcja

Krzyżówka historyczna – hasło Insurekcja

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. powstania kościuszkowskiego. Generał, który dał bezpośredni sygnał do wybuchu powstania. Inaczej wódz powstania kościuszkowskiego. Jeden z przywódców mieszczan warszawskich podczas powstania kościuszkowskiego. Złożył przysięgę na rynku w...