Mapa myśli – W majątku szlachcica

Mapa myśli – W majątku szlachcica

W majątku szlachcica, czyli najnowsza nasza mapa myśli (do pobrania w pdf poniżej) do wykorzystania na lekcjach historii. Mapa myśli przedstawia, jak wyglądały majątki szlacheckie w Polsce i na Litwie, a następnie już po unii lubelskiej, w Rzeczpospolitej Obojga...
Mapa myśli – Powstanie Kościuszkowskie

Mapa myśli – Powstanie Kościuszkowskie

Powstanie Kościuszkowskie na graficznej mapie myśli (do pobrania w pdf poniżej). Na mapie myśli znajdziecie różne elementy ostatniego zrywu mającego utrzymać niepodległość państwa polsko-litewskiego. Na czele insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku stanął, jak...
Krzyżówka historyczna – Wettinowie

Krzyżówka historyczna – Wettinowie

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. panowania elektora saskiego Augusta II Mocnego w Rzeczpospolitej. Miejsce, gdzie Rzeczpospolita podpisała z Turcją traktat na podstawie, którego odzyskała tereny południowo-wschodnie (Podole, Ukraina) Kontrkandydat do korony w...