Autorem liberum veto jest? No właśnie, kto …?

Autorem liberum veto jest? No właśnie, kto …?

W historiografii polskiej ugruntował się pogląd, że Rzeczypospolita upadła z powodu wadliwego ustroju państwa, na który składały się wolna elekcja, prawa henrykowskie, pacta conventa, prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi, sejm wolny, prawo konfederacji, instrukcje...