Krzyżówka historyczna – Wazowie

Krzyżówka historyczna – Wazowie

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. panowania dynastii Wazów w Rzeczpospolitej. Najstarszy syn Zygmunta III, wstąpił po ojcu na tron Rzeczypospolitej Ojczyzna Zygmunta III, kraj, z którego pochodził …… Królewski – siedziba króla Zygmunta Iii w Warszawie oraz jego następców na...
Krzyżówka historyczna – Sejmik

Krzyżówka historyczna – Sejmik

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. sposobu funkcjonowania Rzeczpospolitej. Inaczej sposób sprawowania władzy w państwie np. demokracja szlachecka. Wchodził w skład sejmu walnego, jako jeden z trzech stanów sejmujących, przewodniczył mu król, wywodził się z dawnej rady...
Krzyżówka historyczna – Rokosz

Krzyżówka historyczna – Rokosz

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. sposobu funkcjonowania Rzeczpospolitej. Kierował państwem w okresie bezkrólewia po śmierci króla. Najwyższy zwierzchnik władzy kościelnej. Wieś niedaleko Warszawy, obecnie dzielnica stolicy Polski, gdzie w minionych wiekach najczęściej...