karta pracy dot. Powstania Listopadowego

karta pracy dot. Powstania Listopadowego

Karta dot. Powstania listopadowego, złożona z 5 zadań, które dotyczą przyporządkowania postaci do odpowiednich organizacji, uporządkowania wydarzeń w kolejności chronologicznej, wskazania prawdziwego zdania, podkreślenia imion i nazwisk osób, które brały udział w...
karta pracy dot. Powstania Listopadowego

Mapa myśli – Powstanie Listopadowe

Powstanie Listopadowe na graficznej mapie myśli (do pobrania w pdf poniżej). Na mapie myśli znajdziecie różne elementy listopadowego zrywu niepodległościowego z lat 1830-1831, gdy Polacy podjęli nieudaną próbę uzyskania wolności od caratu rosyjskiego. Wyszczególnione...
Krzyżówka historyczna – Powstanie

Krzyżówka historyczna – Powstanie

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. powstania listopadowego. Generał, który 5 grudnia 1830 roku ogłosił się dyktatorem powstania. Nierozstrzygnięta bitwa z powstania listopadowego, dzięki której udało się powstrzymać ofensywę Rosjan na Warszawę. Podporucznik w Szkole...