Krzyżówka historyczna – hasło Krzyżacy

Krzyżówka historyczna – hasło Krzyżacy

Zad. Rozwiąż ogólną krzyżówkę dot. panowania ostatnich dwóch Piastów na tronie polskim. Zjednoczył Polskę po okresie rozbicia dzielnicowego koronując się w 1320 roku na króla Szkoła, gdzie kształcili się w średniowieczu studenci Ostatni Piast na tronie Polski...