Czasówka historyczna – hasło Siedmiogród

Czasówka historyczna – hasło Siedmiogród

Zad. Uszereguj wydarzenia historyczne z tabeli dotyczące panowania Zygmunta Augusta, Henryka Walezego i przede wszystkim Stefana Batorego na polskim tronie w kolejności historycznej, wpisując w wolne pola obok wydarzeń numery od 1 do 9. Litery przeczytane w kolejności...