Pierwsi chrześcijanie – notatka historyczna

Pierwsi chrześcijanie – notatka historyczna

Pierwsi chrześcijanie opisani w notatce (w pdf do pobrania poniżej). W notatce zatytułowanej Pierwsi chrześcijanie znalazły się ważne elementy dotyczące rozwoju chrześcijaństwa w starożytnym państwie rzymskim W dokumencie znajdziemy: zarys historyczny Palestyny pod...