Armia rzymska – notatka historyczna

Armia rzymska – notatka historyczna

Armia rzymska opisana w notatce (w pdf do pobrania poniżej). W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące armii Rzymu, dzięki, której państwo to stworzyło jedno z największych imperium wszech czasów. W dokumencie znajdziemy: sposób funkcjonowania legionów...
Podboje Rzymu – notatka historyczna

Podboje Rzymu – notatka historyczna

Podboje Rzymu opisane w notatce (w pdf do pobrania poniżej). W notatce przedstawione zostały podboje Rzymian na przestrzeni kilku wieków, które uczyniły z tego miasta-państwa jedno z największych imperium w dziejach świata. W dokumencie znajdziemy: opis podboju Italii...
Republika rzymska – notatka historyczna

Republika rzymska – notatka historyczna

Republika rzymska opisana w notatce (w pdf do pobrania poniżej). W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące funkcjonowania republiki rzymskiej. W dokumencie znajdziemy: podział społeczeństwa rzymskiej republiki na patrycjuszy, plebejuszy, nobilitas, proletariuszy...
Początki Rzymu – notatka historyczna

Początki Rzymu – notatka historyczna

Początki Rzymu opisane w notatce (w pdf do pobrania poniżej). W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące powstania miasta-państwa Rzymu z którego początkami związane są zarówno legendy, jak i konkretne fakty historyczne. W dokumencie znajdziemy: przedstawienie...
Izrael – notatka historyczna

Izrael – notatka historyczna

Izrael i notatka (w pdf do pobrania poniżej) dotycząca tego starożytnego państwa. W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące dziejów Izraelitów, czyli narodu wybranego przez Boga. M.in. opisana została chronologia powstania starożytnego Izraela, zasięg...