Zawody rzemieślnicze w średniowieczu

Zawody rzemieślnicze w średniowieczu

Średniowieczne miasta były bardzo zróżnicowane pod względem społecznym. Dzieliły się one patrycjuszy, pospólstwo oraz plebs. Kryterium podziału był zarówno posiadany majątek, jak również prawa, które im przysługiwały. W ten sposób najwyżej w hierarchii byli...
Polska dzielnicowa – notatka historyczna

Polska dzielnicowa – notatka historyczna

Polska dzielnicowa opisana w notatce (w pdf do pobrania poniżej). W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące specyficznego tworu państwowego, jakim była od wejścia w życie statutu Bolesława Krzywoustego, Polska. Okres rozbicia politycznego trwał od 1138 roku aż...