Czasówka historyczna – hasło Zamek

Czasówka historyczna – hasło Zamek

Zad. Uszereguj wydarzenia historyczne z tabeli dotyczące drogi młodych chłopców do zostania rycerzem w średniowieczu w kolejności historycznej, wpisując w wolne pola obok numery od 1 do 5. Litery przeczytane w kolejności chronologicznej utworzą hasło.