Karta pracy dot. Polski wczesnopiastowskiej

Karta pracy dot. Polski wczesnopiastowskiej

Karta pracy dot. Polski wczesnopiastowskiej Informacje dotyczące niniejszej karty pracy Niniejsza karta pracy dotyczy Polski wczesnopiastowskiej, czyli okresu panowania pierwszych władców kraju nad Wisłą. Karta pracy zawiera zadania, które sprawdzają wiedzę uczniów z...
Mapa myśli – Bolesław Krzywousty

Mapa myśli – Bolesław Krzywousty

Bolesław Krzywousty na graficznej mapie myśli (do pobrania w pdf poniżej). Poczet władców Polski w postaci map myśli cd. Mapa myśli przedstawia panowanie kolejnego księcia z dynastii Piastów na polskim tronie, Bolesława Krzywoustego. Był on młodszym synem Władysława...
Mapa myśli – Władysław Herman

Mapa myśli – Władysław Herman

Władysław Herman na graficznej mapie myśli (do pobrania w pdf poniżej). Poczet władców Polski w postaci map myśli cd. Mapa myśli przedstawia panowanie kolejnego księcia z dynastii Piastów na polskim tronie, Władysława Hermana. Był on młodszym synem Kazimierza...