Sprowadzenie Krzyżaków do Polski opisane w notatce (w pdf do pobrania poniżej).

W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące przybycia Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli popularnie nazywanego nad Wisłą, Krzyżakami lub Zakonem Krzyżackim, na ziemie polskie za sprawą jednego z książąt piastowskich.

W dokumencie znajdziemy:

  • opis poszczególnych wypraw misyjnych na ziemie pruskie z uwzględnieniem m.in. przedsięwzięć przeprowadzanych przez polskich książąt oraz podaniem przyczyn ich organizacji
  • opis sprowadzenia przez jednego z książąt mazowieckiej linii, księcia Konrada Mazowieckiego, Zakonu Krzyżackiego na ziemie polskie
  • ekspansję Krzyżaków na terenie zamieszkałym przez plemiona pruskie oraz ziemie polskie z naruszeniem prawa

 

Na temat Zakonu Krzyżackiego znajdziecie drodzy czytelnicy na naszej stronie mapę myśli Krzyżacy.

Zainteresowanych mapami myśli dotyczącymi władców z dynastii Piastów na tronie polskim zachęcam do zobaczenia m.in. Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, Władysław Herman, Kazimierz Wielki.

 

 

Załączniki do pobrania: