Zgodnie z metodami wykorzystywanymi do zapamiętywania informacji na dłuższy czas, prezentowanymi przez Radka Kotarskiego, popularyzatora wiedzy oraz metod skutecznego uczenia, jedną z bardziej skutecznych jest metoda testu zderzeniowego. Zakłada ona, że robienie/przygotowywanie testu czy sprawdzianu pomaga nie tylko w zweryfikowaniu wiedzy, ale jest to również świetną metodą nauki. Jeśli więc chcemy się czegoś nauczyć, a przy tym zapamiętać na dłuższy czas to róbmy testy, sprawdziany, kartkówki!

 

Jako zwolennik budowania własnego zaplecza materiałów dydaktycznych, konsekwentnie tworzę sprawdziany, karty pracy, różne prace mogące w jakiś sposób sprawdzić wiedzę ucznia. Dzięki temu nigdy nic mnie nie zaskoczy na żadnej własnej lekcji czy jakimkolwiek zastępstwie, a ja nie tylko dysponuję odpowiednim materiałem, ale również czymś co jest sprawdzone, a dodatkowo pomaga mi w edukacji.Owszem, wydawnictwa oferują ogromne ilości materiałów dydaktycznych, ale niestety, wiele z nich jest również możliwa do znalezienia w sieci. Z tego właśnie względu wybieram jednak własne materiały dydaktyczne powstałe zgodnie z metodą Radka Kotarskiego.

Jako fan wspomnianej metody testu zderzeniowego, czyli tworzenia testów, sprawdzianów, a następnie ich rozwiązywania i w ten sposób uczenia się na dłuższy czas, prezentuję udostępniając tutaj sprawdzian dla klasy 7-mej. Dotyczy on rozdziału IV zatytułowanego Ziemie polskie po Wiośnie Ludów w podręczniku wydawnictwa Nowa Era „Wczoraj i dziś”.

 

O sprawdzianie

 

Sprawdzian został przygotowany w dwóch wersjach, A i B. Każda z wersji zawiera po 7 zadań do rozwiązania, a łącznie do zdobycia jest 40 punktów. Oczywiście, tak przygotowany sprawdzian jest tylko pewną propozycją. O tym czy ostatecznie zrealizuję go na lekcjach okaże się. Natomiast, nawet jeśli nie zdecyduję się na oficjalne jego napisanie jako pracy klasowej, to zawsze może on zostać wykorzystany do powtórzenia wiadomości z całego działu przed sprawdzianem np. z wydawnictwa. 

 

Przygotowane zadania są różnej kategorii i wymagają w związku z tym do zastosowania różnej wiedzy. Znajdziemy tutaj zadania polegające na:

  • przyporządkowaniu pewnych elementów do siebie,
  • rozumieniu tekstu źródłowego, kojarzeniu wydarzeń do tekstu,
  • ocenianiu prawdziwości zdań,
  • uzupełnieniu brakujących elementów schematu,
  • znajomości chronologii.

 

Zamieszczony tutaj sprawdzian można pobrać pod postem w dwóch wersjach przygotowanych w formie pliku pdf. Mam nadzieję, że Ci się on przyda do nauki, na powtórzenie lub sprawdzenie wiedzy uczniów. Jeśli tak będzie, koniecznie daj mi o tym znać w postaci komentarza.

 

Zobacz inne sprawdziany, testy, karty pracy na stronie know-howhistoria.pl:

 

Załączniki do pobrania: