Republika rzymska opisana w notatce (w pdf do pobrania poniżej).

W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące funkcjonowania republiki rzymskiej.

W dokumencie znajdziemy:

  • podział społeczeństwa rzymskiej republiki na patrycjuszy, plebejuszy, nobilitas, proletariuszy oraz niewolników
  • określenie zasad funkcjonowania republiki rzymskiej, czyli zasady jednoroczności oraz kolegialności
  • wymienienie poszczególnych urzędów wraz z ich uprawnieniami, obowiązkami, zakresem władzy,

Zainteresowanych mapą myśli dotyczącą rozwoju imperium rzymskiego w basenie Morza Śródziemnego zachęcam do zobaczenia wojen punickich.

 

Co znajdziecie w kolejnych notatkach historycznych dotyczących Rzymu:

M.in. będą to informacje o

  • Podboje Rzymu
  • Armia rzymska
  • Upadek republiki rzymskiej
  • Cesarstwo rzymskie
  • Kultura rzymska
  • Życie codzienne w starożytnym Rzymie
  • i inne

 

 

 

Załączniki do pobrania: