W tym trudnym czasie, w jakim znaleźliśmy się obecnie, czyli pandemii koronawirusa, wyjściem z sytuacji zamkniętych szkół ma być nauczanie zdalne. Z tego względu prezentuję tutaj podstronę z materiałami do pracy zdalnej. Mogą one być pobrane i wykorzystane przez uczniów, a następnie sprawdzone, zweryfikowane przez nauczycieli.

 

Materiały wstawiam sukcesywnie, w miarę przedłużającego się okresu kwarantanny domowej. Dzień po dniu dorzucam coś dla uczniów i nauczycieli. Podział według klas, zacząłem od tych, które uczę, ale z czasem wrzucę również dla innych klas, trzeba być cierpliwym.

 

Materiały do pobrania na samym dole strony w pdf. Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie nazewnictwo kart pracy do pobrania. To jaką kartę należy pobrać zależy od tego, jaka klasa.

 

Wyjaśnienie kolorystyki na stronie:

  • kolor niebieski – wirtualne spacery po Galeriach czy Muzeach w Polsce i na świecie
  • kolor zielony – nazewnictwa materiałów do rozwiązania w trybie learningowym, gry, quizy, wykreślanki, testy,
  • kolor fioletowy – filmy historyczne godne polecenia, z Wydawnictw edukacyjnych, ciekawych Youtuberów itp.
  • kolor pomarańczowy – karty pracy
  • kolor brązowy – różne inne materiały np. mapy myśli, prezentacje

 

Historia

Klasy 1 Technikum po gimnazjum Historia (Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era, Poznać przeszłość. Wiek XX)

do przypomnienia/powtórzenia wiadomości – Film na Youtube pt. Wielki kryzys 1929, scenariusz prof. Wojciech Roszkowski

Karta pracy do 2 działu (II wojna światowa) – tematy Kampania polska i Podbój Europy przez Stalina i Hitlera

Kolejność w Kampanii wrześniowej z Learning Apps

Rozpoczęcie II wojny światowej … do ataku Niemiec na ZSRR – Test (Kampania polska, Podbój Europy przez Stalina i Hitlera) z Kaahot

Wirtualny spacer po Westerplatte (Kampania polska z działu 3)

na FB Muzeum Powstania Warszawskiego w zakładce Filmy – sporo interesujących filmów obrazujących życie w powstańczej stolicy Polski 

Film Wydawnictwa Operon pt. Powstanie i działalność rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1945 udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Operon pt. Powstanie Warszawskie udostępniam na moim Dysk Google

Moja własna animacja do tematu Podbój Europy przez Hitlera i Stalina utworzona przez Animoto – podsumowanie tematu w podręczniku

II wojna światowa – Połącz polityków ze zdjęciami z Learning Apps

Wisielec – Politycy II wojny światowej z Learning Apps

Oś czasowa do operacji/planów wojennych podczas II wojny światowej z Learning Apps

Oś liczbowa do wydarzeń II wojny światowej – ogólnie z Learning Apps

II wojna światowa – Łączenie zdjęć z postaciami, faktami, jednostkami z Learning Apps

Wirtualny spacer po Auschwitz-Birkenau (Polityka okupacyjna Niemiec z działu 3)

Dla porównania okupacji radzieckiej z niemiecką – Gułag i rekonstrukcja obozów, ich historia, warunki życia, ludzkie dramaty

Wirtualny spacer po Muzeum Powstania Warszawskiego (Powstanie Warszawskie z działu 4)

Oś czasu do wojny amerykańsko-japońskiej podczas II wojny światowej z Learning Apps

ZSRR podczas II wojny światowej z Learning Apps

Działania na frontach II wojny światowej – grupowanie do właściwych konfliktów z Learning Apps

Polacy na frontach II wojny światowej z Polskie Radio

Wisielec – Polacy na frontach II wojny światowej w Polsce i na świecie z Learning Apps

Plansza do Polacy w koalicji antyhitlerowskiej na Genially

Film na Youtube pt. Plan Marshalla, scenariusz prof. Wojciech Roszkowski (film do 5 działu)

 

 

 

Klasy 1 Technikum po szkole podstawowej Historia (Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era, Poznać przeszłość 1)

Quizizz – Początki średniowiecza – podsumowanie działu przed sprawdzianem

Połącz pasujące ze sobą elementy (Początki średniowiecza) – z Learning Apps

Oś liczbowa do Pierwszych Piastów (Początki państwa polskiego i Panowanie Bolesława Chrobrego) – z Learning Apps

Milionerzy – Polska wczesnopiastowska (Początki państwa polskiego i Panowanie Bolesława Chrobrego) – z Learning Apps, błędna odpowiedź skutkuje zakończeniem udziału w grze

karta pracy 3 do 4 działu (Początki średniowiecza) jako podsumowanie całego działu/powtórzenie pewnych treści przed sprawdzianem

Kolejność w Początki średniowiecza, czyli uporządkowanie wydarzeń tego okresu z Learning Apps

Test Początki średniowiecza jako podsumowanie działu 4 z Kahoot

Wirtualny spacer po Biskupinie (Pradzieje ziem polskich z działu 5)

Wirtualny spacer po Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (Początki państwa polskiego z działu 5)

karta pracy 2 do 5 działu (Polska za pierwszych Piastów) – tematy od 1 do 6

Film pt. “Jak powstała Polska” przygotowany przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – ciekawa luźna forma

na FB Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w zakładce Filmy – sporo interesujących filmów obrazujących życie w minionych czasach, szczególnie polecam Jak żyli ludzie 1000 lat temu oraz Jak dawniej wojowano

Film Wydawnictwa Operon pt. Panowanie Bolesława Chrobrego udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Operon pt. Polska za Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Operon pt. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki udostępniam na moim Dysk Google

Tablice historyczne – Charakterystyka architektury w średniowieczu

Mapy myśli do panowania wczesnych Piastów (do rozbicia dzielnicowego) – do pobrania w pdf:

Mapa myśli – panowanie Mieszka I

Mapa myśli – Bolesław Chrobry

Mapa myśli – Mieszko II

Mapa myśli – Kazimierz Odnowiciel

Mapa myśli – Bolesław Śmiały

Mapa myśli – Władysław Herman

Mapa myśli – Bolesław Krzywousty

Plansza do Polski wczesnopiastowskiej z Genially

Krucjaty – film na epodreczniki.pl

Zawody rzemieślnicze w średniowieczu (Wieś i miasto w średniowieczu)

Mapa myśli – Średniowieczna szkoła (Kultura średniowiecznej Europy)

Mapa myśli – średniowieczne miasto (Wieś i miasto w średniowieczu)

Wyprawy krzyżowe z Genially

Prezentacja Miedzy cesarstwem a papiestwem

Prezentacja Wyprawy krzyżowe

Prezentacja Najazdy mongolskie

Prezentacja Miasto i wieś w średniowieczu

Prezentacja Kościół w średniowieczu

Prezentacja Europa późnego średniowiecza – jeszcze nie wstawiłem

Prezentacja Kultura średniowiecznej Europy

 

 

Załączniki do pobrania: