Polska dzielnicowa opisana w notatce (w pdf do pobrania poniżej).

W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące specyficznego tworu państwowego, jakim była od wejścia w życie statutu Bolesława Krzywoustego, Polska. Okres rozbicia politycznego trwał od 1138 roku aż do 1320 roku, gdy państwo polskie zjednoczył Władysław Łokietek. W dokumencie znajdziemy:

  • opis pierwszych sporów książęcych w Polsce, które doprowadziły do wygnania władcy, odwetowych najazdów z użyciem obcych wojsk, czyli skrótowo określając przebieg rozbicia dzielnicowego
  • okoliczności złamania zasady senioratu w związku z organizacją zjazdu w Łęczycy podczas rozbicia dzielnicowego
  • przedstawienie stopniowego rozpadu monarchii piastowskiej
  • opis najazdu Mongołów na ziemie polskie

Zainteresowanych mapami myśli dotyczącymi władców z dynastii Piastów na tronie polskim zachęcam do zobaczenia m.in. Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, Władysław Herman, Kazimierz Wielki.

 

 

Załączniki do pobrania: