Państwo Mieszka I opisane w notatce (w pdf do pobrania poniżej).

W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące tworu politycznego, którym rządził pierwszy historyczny władca na polskim tronie, Mieszko I z dynastii Piastów. Znajdziemy więc w dokumencie:

  • spis plemion, które zamieszkiwały ziemie polskie
  • opis narodzin państwa Mieszkowego,
  • przedstawienie struktury społecznej ludności tegoż państwa
  • wyjaśnienie czym jest monarchia patrymonialna pod względem ogólnym oraz w nawiązaniu do państwa Mieszka
  • przedstawienie okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I oraz opisane skutki tej decyzji
  • przedstawienie bitwy pod Cedynią
  • opis dokumentu Dagome iudex
  • wymienienie najważniejszych i zarazem najstarszych źródeł w których autorzy zawarli pewne informacje na temat wczesnopiastowskiego państwa

 

Zobacz również mapa myśli dotycząca panowania Mieszka I

 

 

Załączniki do pobrania: