Państwo Kazimierza Wielkiego opisane w notatce (w pdf do pobrania poniżej).

W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące panowania Kazimierza Wielkiego. Był on synem i następcą na tronie polskim księcia, a później króla Władysława Łokietka. Swoim długoletnim panowaniem zbudował, a następnie pozostawił po sobie wzmocniony zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie kraj Królestwo polskie.

W dokumencie znajdziemy:

  • przedstawienie polityki zagranicznej króla Kazimierza Wielkiego. Starał się on w bardzie pokojowy, a zarazem skuteczniejszy sposób prowadzić politykę międzynarodową niż jego ojciec, Łokietek. Znajdą tutaj czytelnicy opis stosunków zagranicznych z innymi podmiotami międzynarodowymi
  • opis podboju Rusi Halickiej
  • charakterystykę najważniejszych reform wprowadzonych w kraju tj. wzmocnienie gospodarcze państwa, ujednolicenie prawa, poprawę obronności czy finansów

Zainteresowanych mapami myśli dotyczącymi władców z dynastii Piastów na tronie polskim zachęcam do zobaczenia m.in. Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, Władysław Herman,

W szczególności polecamy mapę myśli przedstawiającą życiorys Kazimierza Wielkiego syna Władysława Łokietka na którym wygasła dynastia Piastów.

 

 

Załączniki do pobrania: