Państwo Bolesława Chrobrego opisane w notatce (w pdf do pobrania poniżej).

W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące tworu politycznego, którym rządził pierwszy historyczny król na tronie polskim, Bolesław Chrobry z dynastii Piastów, syn Mieszka I, czyli pierwszego historycznego władcy sprawującego władzę w Gnieźnie. Znajdziemy więc w dokumencie:

  • opis przybycia nad Wisłę biskupa Wojciecha, wysłanie go z misją chrystianizacyjną do pogańskich Prusów, następnie śmierć i skutki tego wydarzenia
  • przedstawienie okoliczności zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku, przebieg wydarzenia oraz jego skutki
  • opis rozwoju terytorialnego za rządów Bolesława z uwzględnieniem konfliktów zbrojnych i wypraw
  • podsumowanie rządów Bolesława

 

Zobacz również mapa myśli dotycząca panowania Bolesława Chrobrego

 

 

Załączniki do pobrania: