Wykreślanki historyczne dot. okresu napoleońskiego

Czym jest wykreślanka?

Wykreślanka historyczna jest specyficznym rodzajem wykreślanki, bowiem została skonkretyzowana na jednej dziedzinie wiedzy, w tym przypadku historii. Polega na wykreślaniu haseł w pionie lub poziomie z danej tematyki historycznej określonej w poleceniu zadania. Rozwiązaniem wykreślanki są pozostałe litery, które nie zostały skreślone. Zazwyczaj są to pewne wyrażenia historyczne, pewne wydarzenia, jakieś hasła. Rozwiązaniem mogą być również dokonania różnych postaci historycznych lub same imiona i nazwiska. Jest to doskonała forma sprawdzenia swojej wiedzy. Przypominanie sobie haseł z określonej tematyki, które następnie trzeba odnaleźć w wykreślance, to ciekawa rozrywka intelektualna. Ważna jest również w związku z tym spostrzegawczość. Dopiero w połączeniu z wiedzą w pełni zaprocentuje ona w postaci uzyskania hasła.

 

Informacje dotyczące niniejszych wykreślanek historycznych

Wykreślanka nr 1

Zad. Skreśl 14 wyrazów – terminów związanych z okresem napoleońskim na przełomie XVIII i XIX wieku (hasła pionowo i poziomo).  Pozostałe litery utworzą hasło.   

 

Wykreślanka nr 2

Zad. Skreśl 16 wyrazów – terminów związanych z Legionami Polskimi oraz powstaniem Księstwa Warszawskiego (hasła pionowo i poziomo).  Pozostałe litery utworzą hasło. 

  

Wykreślanka nr 3

Zad. Skreśl 15 wyrazów – terminów związanych z Kongresem wiedeńskim kończącym epokę napoleońską (hasła pionowo i poziomo).  Pozostałe litery utworzą hasło.

 

Pod postem możecie pobrać karty pracy oraz ich rozwiązanie. Zachęcamy do wykorzystywania ich na lekcjach historii oraz nauczania pod różne konkursy i olimpiady.

Zainteresowanych tematyką Napoleona Bonapartego oraz okresu, podczas którego panował we Francji i większości Europy, zachęcam także do zobaczenia:

Na stronie znajdziesz również inne serie wykreślanek o konkretnej tematyce. Dostępne są m.in. Wykreślanki historyczne dot. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Polski pod zaborami, czy odkryć geograficznych.

 

 

Załączniki do pobrania: