Notatki – nowożytność

Mapa myśli – Złoty wiek

Złoty wiek na graficznej mapie myśli (do pobrania w pdf poniżej). Na mapie myśli znajdziecie różne elementy epoki renesansu w państwie polsko-litewskim. Złoty wiek to XVI wiek, okres przede wszystkim pokoju, tolerancji wyznaniowej (gdy w Europie w tym czasie szalały...

Mapa myśli – Powstanie Styczniowe

Powstanie Styczniowe na graficznej mapie myśli (do pobrania w pdf poniżej). Na mapie myśli znajdziecie różne elementy styczniowego zrywu niepodległościowego z lat 1863-1864, gdy Polacy podjęli nieudaną próbę uzyskania wolności od caratu rosyjskiego. Wyszczególnione...

Mapa myśli – Panowanie Augusta II Mocnego

August II Mocny i jego panowanie na graficznej mapie myśli (do pobrania w pdf poniżej). Na mapie myśli znajdziecie różne wydarzenia z czasów, gdy Wettin z Saksonii panował w Rzeczypospolitej od końca XVII wieku do 1733 roku. W tym okresie prowadził wyjątkowo...

Mapa myśli – Powstanie Listopadowe

Powstanie Listopadowe na graficznej mapie myśli (do pobrania w pdf poniżej). Na mapie myśli znajdziecie różne elementy listopadowego zrywu niepodległościowego z lat 1830-1831, gdy Polacy podjęli nieudaną próbę uzyskania wolności od caratu rosyjskiego. Wyszczególnione...