Jeśli jeszcze nie słyszeliście o Radku Kotarskim, popularyzatorze wiedzy oraz metod skutecznego uczenia, to zachęcam do zaznajomienia się z jego osobą. Przybliżę tutaj jedynie, iż jedną z metod wykorzystywanych przez niego do zapamiętywania informacji na dłuższy czas jest metoda samodzielnego przygotowania notatek. Jeżeli jednak nie masz czasu (egzamin za pasem) na tworzenie własnych notatek, to zawsze można sięgnąć po notatki innych, które w pewien sposób również mogą okazać się wybawieniem.

[Tutaj możesz zapoznać się z Radkiem Kotarskim i jego spektakularną książką o metodach uczenia się].

 

Prezentuję tutaj notatki historyczne do epoki współczesnej. Wśród tematów opracowanych przez Historia Know-how znalazły się:

 • I wojna światowa;
 • II Rzeczpospolita;
 • II wojna światowa;
 • Świat po 1945 roku;
 • PRL.

 

Wszystkie notatki dostępne w niniejszym poście zostały opublikowane w pdf (do pobrania na samym dole posta).

 

Z I wojny światowej opracowaliśmy tematy:

 • Wielka wojna;
 • Sprawa polska podczas wielkiej wojny;
 • Rewolucja w Rosji.

 

Thomas Woodrow Wilson, prezydent USA podczas I wojny światowej, inicjator powstania Ligi Narodów

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • przyczyny konfliktu; dwa sojusze militarne Trójporozumienie i Trójprzymierze; wybuch wojny; przebieg najważniejszych wydarzeń z czasów wojny; traktaty pokojowe; powojenny bilans.
 • obozy polityczne przed wybuchem I wojny światowej; organizacje wojskowe przed wybuchem I wojny światowej; formacje polityczne i wojskowe podczas wojny; Akt 5 listopada; 14 punktów Wilsona; Konferencja paryska.
 • Rosja na początku XX wieku; Rewolucja lutowa; dwuwładza; rosyjskie partie polityczne w 1917 roku; rewolucja październikowa; Rosja radziecka; wojna domowa.

 

Z II Rzeczpospolitej opracowaliśmy tematy:

 • Odrodzenie Rzeczypospolitej;
 • Walki o granicę wschodnią;
 • Walki o granicę zachodnią i południową.

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • kształtowanie się polskiej państwowości; odzyskanie niepodległości; Konferencja paryska; problemy w zjednoczeniu.
 • dwie koncepcje Polski; wojna z Ukrainą; wojna polsko-bolszewicka; bitwa warszawska; pokój ryski; kwestia Wileńszczyzny.
 • powstanie wielkopolskie; pierwsze powstanie śląskie; drugie powstanie śląskie i plebiscyt; trzecie powstanie śląskie; konflikt o Śląsk cieszyński; Warmia, Mazury i Powiśle.

Trzej ojcowie niepodległości Polski: od lewej Marszałek Józef Piłsudski, od prawej Roman Dmowski, poniżej Ignacy Jan Paderewski

 

premier Ignacy Jan Paderewski

 

Z II wojny światowej opracowaliśmy tematy:

 • Kampania polska;
 • Podbój Europy przez Hitlera i Stalina;
 • Atak Niemiec na ZSRR;
 • Polityka okupacyjna;
 • Wojna poza Europą;
 • Wielka koalicja;
 • Zakończenie działań wojennych.

 

Wielka Trójka: premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, prezydent USA Franklin D. Roosevelt, przywódca ZSRR Józef Stalin.

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • rozpoczęcie działań zbrojnych; przebieg walk z III Rzeszą Niemiecką; atak ZSRR na Polskę; ewakuacja władz państwowych; zakończenie walk; bilans.
 • ekspansja ZSRR; wojna zimowa; agresja Niemiec na Danię i Norwegię; ofensywa niemiecka w Europie Zachodniej; klęska Francji; bitwa o Anglię; wojna na Bałkanach.
 • przyczyny konfliktu niemiecko-radzieckiego; pierwsze miesiące wojny; oblężenie Leningradu; bitwa pod Stalingradem; bitwa na Łuku Kurskim; okupowane tereny.
 • polityka rasowa Niemiec; obozy koncentracyjne; Holocaust; ruch oporu w krajach okupowanych; kolaboracja.
 • wojna w Afryce; wojna na Atlantyku; wojna w Azji i na Pacyfiku.
 • powstanie wielkiej koalicji; konferencja w Teheranie; konferencja w Jałcie; konferencja w Poczdamie.
 • lądowanie aliantów we Włoszech; walki na froncie wschodnim; utworzenie drugiego frontu; zdobycie Berlina; walki na Dalekim Wschodzie; kapitulacja Japonii.

 

Z Świat po 1945 roku opracowaliśmy tematy:

 • Powojenny świat;
 • Konflikty na Bliskim Wschodzie.

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • spotkanie Wielkiej Trójki w Poczdamie; Traktaty pokojowe zawierane z krajami wspierającymi III Rzeszę; Przyczyny rozpadu koalicji antyhitlerowskiej; Powstanie ONZ; Doktryna Trumana; Doktryna Marshalla; sojusze polityczno-militarne; stare i nowe mocarstwa.
 • Kolonie i strefy wpływów na Bliskim Wschodzie; Kwestia Palestyny – powstanie państwa Izrael; Konflikty z udziałem Izraela; Rewolucja w Iranie – 1979 rok; Wojna irańsko-iracka 1980-1988; I wojna w Zatoce Perskiej 1990-1991.

 

Z PRL opracowaliśmy tematy:

 • Polska w latach 1948-1956;
 • PRL w okresie rządów Władysława Gomułki;
 • Dekada Edwarda Gierka;
 • Narodziny Solidarności i stan wojenny;
 • Od stanu wojennego do okrągłego stołu.

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • powstanie PZPR – 1948 rok; Polska państwem totalitarnym; sowietyzacja życia kulturalnego; konstytucja 1952; odbudowa kraju; poznański czerwiec; zmiany w PZPR.
 • początek rządów Gomułki; stosunki państwo-kościół; stosunki państwo-kościół; rocznica tysiąclecia państwa polskiego; mała stabilizacja; List 34; narastanie problemów gospodarczych; Marzec 1968; polityka zagraniczna; wystąpienia robotnicze na wybrzeżu w grudniu 1970.
 • pierwsze lata rządów Gierka; polityka zagraniczna i jej wpływ na życie społeczeństwa; umacnianie rządów PZPR i sojuszu z ZSRR; wydarzenia w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 roku; kształtowanie się opozycji demokratycznej w Polsce; początki kryzysu podczas rządów Gierka.
 • sierpień 1980; powstanie NSZZ „Solidarność”; kryzys ekonomiczny; reakcja ZSRR i innych państw socjalistycznych; zaostrzenie kursu przez władze; wprowadzenie stanu wojennego – 13 grudnia 1981 roku;
 • stan wojenny i skutki jego wprowadzenia; kryzys gospodarczy; Polska w latach 1983-1988; fala strajków w 1988 roku; rozmowy okrągłego stołu i ich skutki; wybory 4 czerwca 1989 roku.

 

przywódca PRL Bolesław Bierut

 

 

Załączniki do pobrania: