Jeśli jeszcze nie słyszeliście o Radku Kotarskim, popularyzatorze wiedzy oraz metod skutecznego uczenia, to zachęcam do zaznajomienia się z jego osobą. Przybliżę tutaj jedynie, iż jedną z metod wykorzystywanych przez niego do zapamiętywania informacji na dłuższy czas jest metoda samodzielnego przygotowania notatek. Jeżeli jednak nie masz czasu (egzamin za pasem) na tworzenie własnych notatek, to zawsze można sięgnąć po notatki innych, które w pewien sposób również mogą okazać się wybawieniem.

[Tutaj możesz zapoznać się z Radkiem Kotarskim i jego spektakularną książką o metodach uczenia się].

 

Prezentuję tutaj notatki historyczne do epoki nowożytnej. Wśród tematów opracowanych przez Historia Know-how znalazły się:

 • Wielkie odkrycia geograficzne;
 • Reformacja i kontrreformacja;
 • Kultury nowożytnej epoki;
 • Europa i Świat w XVI-XVIII wieku;
 • Francja w XVIII i XIX wieku;
 • Stany Zjednoczone Ameryki;
 • Europa i świat w XIX-XX wieku.

 

Wszystkie notatki dostępne w niniejszym poście zostały opublikowane w pdf (do pobrania na samym dole posta).

 

Z Wielkich odkryć geograficznych opracowaliśmy tematy:

 • Cywilizacje pozaeuropejskie;
 • Wielkie odkrycia geograficzne;
 • Gospodarka w epoce kolonialnej;
 • Kolonizacja w XVI-XVIII wieku

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • cywilizacje pozaeuropejskie w Azji i Afryce; cywilizacje prekolumbijskie;
 • przyczyny odkryć geograficznych; próby odkrycia Ameryki przed Krzysztofem Kolumbem; odkrycie Ameryki; podróż do Indii; wyprawy badawcze; traktat z Tordesillas; skutki odkryć geograficznych;
 • podział Europy na rzemieślniczą i rolniczą; od cechów rzemieślniczych do pierwszych manufaktur; proces grodzenia; narodziny i upowszechnienie banków; zjawisko inflacji w szesnastowiecznej Europie; kapitalizm;
 • podboje Hiszpanów w Ameryce; rywalizacja o kolonie; wpływy gospodarcze.

 

Przybycie Krzysztofa Kolumba do Ameryki

 

Zainteresowanych niniejszą tematyką dotyczącą Wielkich odkryć geograficznych na świecie zachęcam do zobaczenia mapy myśli odkrycia geograficzne, która przedstawia ten proces.

 

Z Reformacji i kontrreformacji opracowaliśmy tematy:

 • Reformacja;
 • Kontrreformacja.

 

Marcin Luter

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • negatywne zjawiska w Kościele; luteranizm; wojny religijne w Niemczech; Kalwinizm; Noc św. Bartłomieja; Anglikanizm;
 • Sobór Trydencki; powstanie Zakonu Jezuitów; Święte Oficjum; polowanie na czarownice; inne zmiany.

 

Z Kultury nowożytnej epoki opracowaliśmy tematy:

 • Kultura w epoce odrodzenia;
 • Oświecenie.

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • chronologia; cechy charakterystyczne renesansu; najsłynniejsi humaniści/artyści doby renesansu; zmiany w nauce;
 • oświecenie; trójpodział władzy; zasady umowy społecznej; empiryzm; Wolter; encyklopedyści; pozostałe pojęcia związane z oświeceniem.

 

Z Europa i Świat w XVI-XVIII wieku opracowaliśmy tematy:

 • Monarchia absolutna we Francji
 • Monarchia parlamentarna w Anglii
 • Nowe potęgi europejskie w XVIII w.

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • początki władzy absolutnej we Francji; monarchia Ludwika XIV; rządy Ludwika XIV; śmierć Ludwika XIV
 • konflikt między władcami a parlamentem; wojna domowa; czasy republiki; dyktatura wojskowa; chwalebna rewolucja
 • powstanie państwa pruskiego; reformy doby oświecenia w krajach tj. Prusy, Austria, Rosja

 

Z Francja w XVIII i XIX wieku opracowaliśmy tematy:

 • Rewolucja francuska;
 • Republika francuska.

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • Przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej; przebieg wybuchu rewolucji francuskiej; o Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela;
 • Monarchia konstytucyjna; Konflikt z Austrią; wprowadzenie republiki francuskiej; Terror rewolucyjny i przewrót termidoriański; symbole rewolucji francuskiej.

 

Z Stany Zjednoczone Ameryki opracowaliśmy tematy:

 • Powstanie Stanów Zjednoczonych;
 • Wojna Secesyjna.

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • Kolonie angielskie w Ameryce Północnej; przyczyny konfliktu kolonii z metropolią; w przededniu wojny; Deklaracja niepodległości; Wojna o niepodległość USA; Udział Polaków w walkach o niepodległość USA; Budowa nowego państwa USA; dodatkowe informacje;
 • Rozwój terytorialny USA; podział USA na północ i południe; przyczyny wojny secesyjnej; przebieg wojny secesyjnej – 1861-1865; skutki wojny secesyjnej.

 

                      Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych

 

Z Europa i świat w XIX-XX wieku opracowaliśmy tematy:

 • Kongres wiedeński;
 • Rewolucja przemysłowa;
 • Ideologie w XIX wieku;
 • Zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze w XVIII i XIX wieku;
 • Zjednoczenie Włoch;
 • Zjednoczenie Niemiec;
 • Ekspansja kolonialna.

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • Zwołanie Kongresu wiedeńskiego; przebieg obrad; sto dni Napoleona; zasady Kongresu wiedeńskiego; zmiany terytorialne; Święte Przymierze;
 • Rewolucja przemysłowa; cechy rewolucji przemysłowej; początki rewolucji przemysłowej – różne etapy, skutki rewolucji przemysłowej; społeczne skutki industrializacji;
 • Konserwatyzm; Liberalizm; Socjalizm; Komunizm; Narodowość;
 • Zmiany na przestrzeni lat; Rewolucja francuska; rewolucja przemysłowa; Wiosna Ludów;
 • Próby zjednoczenia; państwa włoskie; dwie koncepcje zjednoczenia; etapy jednoczenia Włoch; ciekawostka dot. Międzynarodowego Czerwonego Krzyża;
 • Okoliczności rozpoczęcia procesu jednoczenia; Otto von Bismarck; Wojna z Danią; Wojna z Francją; Powstanie Cesarstwa Niemieckiego;
 • Przyczyny ekspansji kolonialnej; rodzaje kolonii; kolonizacja Afryki; polityka kolonialna w Azji; skutki polityki kolonialnej.

 

 

Załączniki do pobrania: