Jeśli jeszcze nie słyszeliście o Radku Kotarskim, popularyzatorze wiedzy oraz metod skutecznego uczenia, to zachęcam do zaznajomienia się z jego osobą. Przybliżę tutaj jedynie, iż jedną z metod wykorzystywanych przez niego do zapamiętywania informacji na dłuższy czas jest metoda samodzielnego przygotowania notatek. Jeżeli jednak nie masz czasu (egzamin za pasem) na tworzenie własnych notatek, to zawsze można sięgnąć po notatki innych, które w pewien sposób również mogą okazać się wybawieniem.

[Tutaj możesz zapoznać się z Radkiem Kotarskim i jego spektakularną książką o metodach uczenia się].

Prezentuję tutaj notatki historyczne do epoki nowożytnej. Wśród tematów opracowanych przez Historia Know-how znalazły się:

 • Wielkie odkrycia geograficzne;
 • Reformacja i kontrreformacja;
 • Kultury nowożytnej epoki;
 • Europa i Świat w XVI-XVIII wieku;

 

Wszystkie notatki dostępne w niniejszym poście zostały opublikowane w pdf (do pobrania na samym dole posta).

 

Wśród tematów, które zostały opracowane przez nas znajdziesz na know-howhistoria z Wielkich odkryć geograficznych:

 • Cywilizacje pozaeuropejskie;
 • Wielkie odkrycia geograficzne;
 • Gospodarka w epoce kolonialnej;
 • Kolonizacja w XVI-XVIII wieku

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • informacje cywilizacjach pozaeuropejskich Azji i Afryki;
 • informacje o cywilizacjach prekolumbijskich;
 • wymienione przyczyny odkryć geograficznych;
 • opis prób odkrycia Ameryki przed Krzysztofem Kolumbem;
 • opis odkrycia przez Krzysztofa Kolumba Ameryki;
 • opis odkrycia drogi do Indii przez Portugalczyków;
 • przebieg wypraw dookoła Ziemi oraz innych przedsięwzięć badawczych;
 • informacje o Traktacie z Tordesillas;
 • wymienione skutki wypraw geograficznych;
 • opis podziału Europy na rzemieślniczą i rolniczą;
 • przebieg procesu powstawania manufaktur oraz procesu grodzenia;
 • przebieg narodzin systemu finansowego (banki, inflacja, kapitalizm);
 • opis podbojów Hiszpanów w Ameryce;
 • przebieg rywalizacji o kolonie;
 • opis wpływów gospodarczych poszczególnych państw na świecie.

 

Zainteresowanych niniejszą tematyką dotyczącą Wielkich odkryć geograficznych na świecie zachęcam do zobaczenia mapy myśli odkrycia geograficzne, która przedstawia ten proces.

 

Wśród tematów, które zostały opracowane przez nas znajdziesz na know-howhistoria z Reformacji i kontrreformacji znajdziesz:

 • Reformacja;
 • Kontrreformacja.

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • wymienienie przyczyn reformacji w postaci bolączek, problemów;
 • opis przebiegu formowania poszczególnych wyznań tj. luteranizm, kalwinizmu, anglikanizmu;
 • opis wydarzeń związanych z wojną religijną w Niemczech oraz konfliktami w poszczególnych krajach tj. Francja;
 • pomocnicze tabele dot. podziałów w kościele katolickim;
 • opis Soboru Trydenckiego i jego postanowień;
 • powstanie Zakonu Jezuitów.

 

Wśród tematów, które zostały opracowane przez nas znajdziesz na know-howhistoria z Kultury nowożytnej epoki znajdziesz:

 • Kultura w epoce odrodzenia;
 • Oświecenie.

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • cechy charakterystyczne renesansu;
 • najsłynniejsi artyści doby renesansu;
 • zmiany w nauce;
 • informacje czym było oświecenie;
 • wymienionych głównych myślicieli epoki z konkretnymi informacjami, z których byli znani.

 

Wśród tematów, które zostały opracowane przez nas znajdziesz na know-howhistoria z Europa i Świat w XVI-XVIII wieku:

 • Monarchia absolutna we Francji
 • Monarchia parlamentarna w Anglii
 • Nowe potęgi europejskie w XVIII w.

 

W poszczególnych dokumentach znajdziesz:

 • początki władzy absolutnej we Francji
 • monarchia Ludwika XIV
 • rządy Ludwika XIV
 • śmierć Ludwika XIV
 • konflikt między władcami a parlamentem
 • wojna domowa
 • czasy republiki
 • dyktatura wojskowa
 • chwalebna rewolucja
 • powstanie państwa pruskiego
 • reformy doby oświecenia w krajach tj. Prusy, Austria, Rosja

 

 

Załączniki do pobrania: