W tym trudnym czasie, w jakim znaleźliśmy się obecnie, czyli pandemii koronawirusa, wyjściem z sytuacji zamkniętych szkół ma być nauczanie zdalne. Z tego względu prezentuję tutaj podstronę z materiałami do pracy zdalnej. Mogą one być pobrane i wykorzystane przez uczniów, a następnie sprawdzone, zweryfikowane przez nauczycieli.

 

Materiały wstawiam sukcesywnie, w miarę przedłużającego się okresu kwarantanny domowej. Dzień po dniu dorzucam coś dla uczniów i nauczycieli. Podział według klas, zacząłem od tych, które uczę, ale z czasem wrzucę również dla innych klas, trzeba być cierpliwym.

 

Materiały do pobrania na samym dole strony w pdf. Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie nazewnictwo kart pracy do pobrania. To jaką kartę należy pobrać zależy od tego, jaka klasa.

Wyjaśnienie kolorystyki na stronie:

  • kolor niebieski – wirtualne spacery po Galeriach czy Muzeach w Polsce i na świecie
  • kolor zielony – nazewnictwa materiałów do rozwiązania w trybie learningowym, gry, quizy, wykreślanki, testy,
  • kolor fioletowy – filmy historyczne godne polecenia, z Wydawnictw edukacyjnych, ciekawych Youtuberów itp.
  • kolor pomarańczowy – karty pracy
  • kolor brązowy – różne inne materiały np. mapy myśli, prezentacje

 

Jesteś maturzystą? Szukasz materiałów do nauki, powtórzenia wiedzy, sprawdzenia się przed egzaminem dojrzałości? Chciałbyś znaleźć trochę cennych porad dotyczących tego, jak należy się przygotować do matury? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. Znajdziesz tutaj wiele mądrych porad, które spisałem w oparciu o opinie nauczycieli zawodowo uczących Historii:

 

Historia

Klasa 1 Liceum Ogólnokształcące z historią rozszerzoną (Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era, Zrozumieć przeszłość 1)

Klasy 1 Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej (Historia rozszerzona) – podsumowanie działu 4 z Nowej Ery (Początki średniowiecza) – quizizz

Film na Youtube pt. Nowe państwa w Europie – podsumowanie tematów o Frankach w 3 minutach do 4 działu (Początki średniowiecza)

Połącz pasujące ze sobą elementy (Początki średniowiecza) – z Learning Apps

Test Początki średniowiecza jako podsumowanie działu 4 z Kahoot

karta pracy 2 do 5 działu (Początki państwa polskiego i panowanie Bolesława Chrobrego) – jest to karta pracy dla Technikum, klas 1 z historią w podstawie, klasy z Liceum z rozszerzoną historią mogą ją potraktować jako formę sprawdzenia wiedzy

Wirtualny spacer po Biskupinie (Pradzieje ziem polskich z działu 5)

Wirtualny spacer po Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (Początki państwa polskiego z działu 5)

Film pt. „Jak powstała Polska” przygotowany przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – ciekawa luźna forma

na FB Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w zakładce Filmy – sporo interesujących filmów obrazujących życie w minionych czasach, szczególnie polecam Jak żyli ludzie 1000 lat temu oraz Jak dawniej wojowano

Film na Youtube pt. Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich produkcji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Film Wydawnictwa Operon pt. Panowanie Bolesława Chrobrego udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Operon pt. Polska za Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Operon pt. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki udostępniam na moim Dysk Google

Test podsumowujący Polska za pierwszych Piastów jako podsumowanie działu 5 z Kaahot

Tablice historyczne – Charakterystyka architektury w średniowieczu

Mapy myśli do panowania wczesnych Piastów (do rozbicia dzielnicowego):

Mapa myśli – panowanie Mieszka I

Mapa myśli – Bolesław Chrobry

Mapa myśli – Mieszko II

Mapa myśli – Kazimierz Odnowiciel

Mapa myśli – Bolesław Śmiały

Mapa myśli – Władysław Herman

Mapa myśli – Bolesław Krzywousty

Oś liczbowa do Pierwszych Piastów (Początki państwa polskiego i Panowanie Bolesława Chrobrego) – z Learning Apps

Milionerzy – Polska wczesnopiastowska (Początki państwa polskiego i Panowanie Bolesława Chrobrego) – z Learning Apps, błędna odpowiedź skutkuje zakończeniem udziału w grze

Quizizz – tematyka dynastia Piastów, fajne na podsumowanie nauki o dynastii Piastów do końca panowania Kazimierza Wielkiego

Łączenie elementów dot. Piastów do rozbicia dzielnicowego z Learning Apps

Czyje to panowanie? Mieszka I, Bolesława Chrobrego czy Bolesława Krzywoustego z Learning Apps

Połącz w pary (dynastia wczesnopiastowska) z Wordwall

Krzyżówka dot. wczesnych Piastów z Wordwall

Plansza do Polski wczesnopiastowskiej z Genially

Jak mieszkał Mieszko I? – film na epodreczniki.pl

Drzwi gnieźnieńskie – film na epodreczniki.pl

Krucjaty – film na epodreczniki.pl

Pełne średniowiecze w Europie – oś czasu z Learning Apps

Wyprawy krzyżowe z Genially

Wyprawy krzyżowe – łączenie elementów z Learning Apps

Zawody rzemieślnicze w średniowieczu (Wieś i miasto w średniowieczu)

Mapa myśli – Średniowieczna szkoła (Kultura średniowiecznej Europy)

Mapa myśli – średniowieczne miasto (Wieś i miasto w średniowieczu)

Prezentacje do działu VI: Pełnia średniowiecza w Europie (prezentacje do lekcji online na Microsoft Teams)

Konflikt cesarstwa z papiestwem – temat 1

Wyprawy krzyżowe – temat 2 

Imperium mongolskie – temat 3

Narodziny monarchii stanowej – temat 4

Gospodarka średniowiecznej Europy – temat 5

Miasto i wieś w średniowieczu – temat 6

Kościół w średniowieczu – temat 7

Kultura średniowiecznej Europy – temat 8

 

Klasy 3 Technikum Historia i społeczeństwo (Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era, Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i Ojczyste spory)

na FB Muzeum Powstania Warszawskiego w zakładce Filmy – sporo interesujących filmów obrazujących życie w powstańczej stolicy Polski 

Film na Youtube pt. Wybuch pierwszej wojny światowej, scenariusz prof. Wojciech Roszkowski

Film Wydawnictwa Operon pt. Przebieg i charakter I wojny światowej udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Operon pt. Konstytucje II – 1918-1939 udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Operon pt. Powstanie i działalność rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1945 udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Operon pt. Powstanie Warszawskie udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Operon pt. Wydarzenia marcowe 1968 r. w Polsce udostępniam na moim Dysk Google

Film na Youtube pt. Polskie miesiące – marzec’68 produkcja Fundacja Centrum Solidarności

Wirtualny spacer po Westerplatte (Polacy podczas II wojny światowej)

Wirtualny spacer po Muzeum Powstania Warszawskiego (W okupowanej Polsce)

Oś liczbowa – dwudziestolecie międzywojenne w Polsce z Learning Apps

Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce – Połącz polityków, artystów, pisarzy, naukowców ze zdjęciami z Learning Apps

Łączenie osobistości dwudziestolecia międzywojennego z wydarzeniem/faktem z Learning Apps

Kolejność w Kampanii wrześniowej z Learning Apps

II wojna światowa – Łączenie zdjęć z postaciami, faktami, jednostkami z Learning Apps

Wirtualny spacer po Europejskie Centrum Solidarności (Drogi do wolności)

Prezentacja Jan Paweł II – papież pielgrzym udostępniam na moim Dysk Google

„Drogi do wolności” – temat z podręcznika a do niego Koniec PRL-u (1980-1989)

Oś czasu do PRL-u na Historię i społeczeństwo z Learning Apps

Polacy na frontach II wojny światowej z Polskie Radio

Wisielec – Polacy na frontach II wojny światowej w Polsce i na świecie z Learning Apps

Plansza do Polacy w koalicji antyhitlerowskiej na Genially

 

WOS

Klasa 1, Liceum Ogólnokształcące WOS (Podręcznik W centrum uwagi, Wydawnictwo Nowa Era)

Film Wydawnictwa Nowa Era pt. Prezydent RP udostępniam na moim Dysk Google

Prezydenci RP – Kolejność z Learning Apps

Prezydenci RP – Kolejność z Learning Apps

Prezydenci RP – Połącz pasujące ze sobą elementy z Learning Apps

Film Wydawnictwa Nowa Era pt. Rada Ministrów udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Nowa Era pt. Samorząd terytorialny udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Nowa Era pt. Organy władzy – samorząd lokalny udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Operon pt. Gmina podstawowa jednostka samorządu terytorialnego udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Operon pt. Władza sądownicza udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Nowa Era pt. Tryb ustawodawczy udostępniam na moim Dysk Google

Film Wydawnictwa Operon pt. Władza ustawodawcza RP – czyli kto tworzy prawo udostępniam na moim Dysk Google

Prezentacja Prezydent RP – materiał do kartkówki

Prezentacja Sejm RP i Senat RP – materiał do kartkówki

Prezentacja Premier i Rada Ministrów RP – materiał do kartkówki

Prezentacja Władza sądownicza – materiał do kartkówki

Prezentacja Samorząd terytorialny – materiał do kartkówki

 

 

Klasa 1, Technikum po Gimnazjum WOS (Podręcznik Ciekawi świata, Wydawnictwo Operon)

Filmy na Youtube na kanale Polska Policja – sporo filmików o zadaniach i uprawnieniach policji

Filmy na Youtube na kanale Straż Graniczna – sporo filmików o zadaniach i uprawnieniach straży granicznej

Prawo – test z Kahoot

Prezentacja Poznajemy organy ścigania – materiał do kartkówki

Prezentacja Spotykamy się z funkcjonariuszem – materiał do kartkówki

Prezentacja Unikajmy zagrożeń – materiał do kartkówki

 

 

 

Załączniki do pobrania: