Zimna Wojna (do pobrania poniżej w pdf) dotycząca rywalizacji na świecie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i ZSRR i bloków z nimi współpracujących: NATO (1949) oraz Układ Warszawski (1955). Okres ten charakteryzował się wielkoformatową rywalizacją tych państw, procesami dekolonizacji na poszczególnych kontynentach i w związku z tym upadkiem wielkich imperiów, a także licznymi konfliktami zbrojnymi, interwencjami zbrojnymi, wojnami domowymi w których każdorazowo i USA i ZSRR brały, bezpośrednio lub pośrednio, udział. Przedstawione na mapie myśli przykładowe konflikty mogą być traktowane dowolnie i zastąpione innymi. Poza tym na mapie myśli wyróżniono sporo innych istotnych elementów tego okresu, które uznano za najważniejsze. Zarazem jednak brakuje jeszcze upadku komunizmu, wyboru Jana Pawła II na głowę Kościoła Katolickiego, innych – niż podane na mapie – konfliktów na Bliskim Wschodzie, lub innych częściach świata, pól walki/rywalizacji między USA i ZSRR np. kosmos, kryzysów berlińskich, etapów powstawania UE. Z racji, iż mieliśmy ograniczone miejsce na karcie, tylko te elementy, jak w mapie, zostały tutaj wyszczególnione. Mamy jednak nadzieję, że nawet tak przygotowana mapa myśli przyda Wam się do nauki Historii.

zimna wojna mapa mysli

 

 

 

Załączniki do pobrania: