Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. panowania elektora saskiego Augusta II Mocnego w Rzeczpospolitej.

  1. Miejsce, gdzie Rzeczpospolita podpisała z Turcją traktat na podstawie, którego odzyskała tereny południowo-wschodnie (Podole, Ukraina)
  2. Kontrkandydat do korony w Rzeczypospolitej, forsowany na tron przez Szwecję
  3. Miejsce na Ukrainie decydujące o porażce Szwecji w wojnie północnej (pierwsza klęska króla Szwecji w tej wojnie)
  4. Miejsce podpisania pokoju kończącego wojnę północna w 1721 roku
  5. Twórca podwalin mocarstwowej pozycji Rosji o przydomku „Wielki”, przeprowadził liczne reformy modernizujące państwo
  6. Rodzaj unii łączącej Rzeczpospolitą z Saksonią za panowania Augusta II Mocnego
  7. Imię władcy Szwecji, który przez dłuższą część wojny północnej wygrywał z koalicją antyszwedzką (Rosją, Danią i Saksonią)
  8. Hospodarstwo należące, jako lenno, do Turcji, które August II Mocny chciał opanować w celu stworzenia dziedzicznego księstwa dla swojej dynastii
  9. Nazwisko poprzednika Augusta II Mocnego na tronie Rzeczypospolitej, który prowadził długoletnie wojny z Turcją, m.in. pokonał Turków pod Wiedniem
  10. Tytuł władców Saksonii, w Rzeczypospolitej byli królami, a jaki tytuł mieli w swojej ojczyźnie?

Załączniki do pobrania: