Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. panowania dynastii Wazów w Rzeczpospolitej.

  1. Najstarszy syn Zygmunta III, wstąpił po ojcu na tron Rzeczypospolitej
  2. Ojczyzna Zygmunta III, kraj, z którego pochodził
  3. …… Królewski – siedziba króla Zygmunta Iii w Warszawie oraz jego następców na tronie
  4. Potoczne określenie najazdu szwedzkiego na Rzeczpospolitą, spopularyzowane przez książkę Henryka Sienkiewicza o takim samy tytule
  5. Miejsce zawarcia pokoju ze Szwedami na Pomorzu Gdańskim w roku 1660
  6. Drugie imię ostatniego władcy z dynastii Wazów na tronie Rzeczypospolitej
  7. Autor „wojny podjazdowej” w okresie najazdu Szwedów na Rzeczpospolitą

Załączniki do pobrania: