Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. wojen XVII-wiecznej Rzeczpospolitej.

 1. Zwycięzca spod Wiednia.
 2. Pokój z Rosją kończący długoletni okres wojen o Ukrainę, nazwa pokoju pochodzi od nazwiska posła, który go zawarł.
 3. Nazwa ptaka chowającego głowę w piasek oraz nazwisko jednego z dowódców polskiej załogi na Kremlu w 1611-1612 roku.
 4. Odniósł zwycięstwo pod Ochmatowem, walczył z Tatarami.
 5. Zwycięzca spod Kłuszyna.
 6. Przeor paulinów, kierujący dzielną obroną Jasnej Góry przed Szwedami.
 7. Wszczął rokosz, którego nazwa pochodzi od jego nazwiska, przeciwko Janowi Kazimierzowi Wazie.
 8. Dowodził zwycięsko husarią pod Kircholmem.
 9. Poddał Litwę Szwedom podczas potopu szwedzkiego.
 10. Hetman, założyciel Zamościa.
 11. Zdrajca, uciekł z kraju i zachęcał następnie Szwedów do ataku na Rzeczpospolitą.
 12. Bronił Litwy przed Szwedami podczas potopu szwedzkiego.
 13. Twórca taktyki podjazdowej podczas potopu szwedzkiego.

Załączniki do pobrania: