Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. sposobu funkcjonowania Rzeczpospolitej.

  1. Inaczej sposób sprawowania władzy w państwie np. demokracja szlachecka.
  2. Wchodził w skład sejmu walnego, jako jeden z trzech stanów sejmujących, przewodniczył mu król, wywodził się z dawnej rady królewskiej.
  3. Szlachta zawdzięczała im swoją wyjątkową pozycję w Polsce. Były to specjalne uprawnienia przysługujące tej grupie z racji nadawania przez poszczególnych królów.
  4. Najbogatsza grupa polskiej szlachty, posiadająca ogromne majątki w całym kraju, jej przedstawiciele sprawowali najważniejsze urzędy w państwie.
  5. Wchodzili w jej skład posłowie, obradowała pod przewodnictwem marszałka sejmu.
  6. Podstawa majątku szlachty, rozległy majątek nastawiony na produkcję i sprzedaż uzyskanych płodów rolnych, pracowali w nich chłopi.

Załączniki do pobrania: