Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. sposobu funkcjonowania Rzeczpospolitej.

  1. Kierował państwem w okresie bezkrólewia po śmierci króla. Najwyższy zwierzchnik władzy kościelnej.
  2. Wieś niedaleko Warszawy, obecnie dzielnica stolicy Polski, gdzie w minionych wiekach najczęściej wybierano królów podczas wolnej elekcji.
  3. Sejm, na którym szlachta dokonywała wyboru króla.
  4. Sejm, podczas którego odbywała się koronacja nowego króla.
  5. Warstwa społeczna Rzeczpospolitej, która dokonywała wyboru nowego króla.
  6. Henryk, pierwszy władca elekcyjny wybrany na tron Rzeczpospolitej.

Załączniki do pobrania: