Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. panowania ostatniego króla elekcyjnego Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 1. Jeden z przywódców konfederatów barskich, znany z późniejszego udziału w wojnie o niepodległość USA.
 2. Przeprowadziły go w 1772 roku Austria, Rosja i Prusy.
 3. Poseł, który za wszelką próbował uniemożliwić zaakceptowanie przez sejm w 1773 roku podziału Rzeczypospolitej przez Rosję, Austrię i Prusy.
 4. Ambasador carski w Warszawie, którego intrygi doprowadziły wywiezienia w głąb Rosji dwóch biskupów oraz hetmana i jego syna.
 5. Stronnictwo Czartoryskich rywalizujące o władzę w Rzeczypospolitej ze stronnictwem Potockich.
 6. Caryca Rosji, kochanka ostatniego króla elekcyjnego Rzeczypospolitej Stanisława Augusta.
 7. Król Madagaskaru, uczestnik konfederacji barskiej.
 8. Inaczej dysydenci, o ich równouprawnienie ze szlachtą katolicką zabiegał w Warszawie ambasador carski.
 9. Jeden z kandydatów do tronu po śmierci Augusta III Sasa, w przeszłości już był królem Rzeczypospolitej narzuconym przez króla Szwecji Karola XII
 10. Jeden z biskupów wywiezionych w głąb Rosji przez ambasadora carskiego w Warszawie
 11. Część Rzeczypospolitej zajęta przez cesarza Józefa II Habsburga w 1769 roku.

Załączniki do pobrania: