Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. wojny polsko-tureckiej za czasów panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego.

 1. Prowadzone pod Kamieńcem Podolskim przez Turków w 1672 roku.
 2. Cesarz austriacki z dynastii Habsburgów, panował, gdy Turcy oblegli w 1683 roku Wiedeń.
 3. Żona króla Jana III Sobieskiego, była popularnie nazywana …………………
 4. Poprzednik Jana III Sobieskiego na tronie Rzeczpospolitej.
 5. Wybór przez szlachtę na króla Rzeczpospolitej.
 6. Został tam zawarty haniebny traktat pokojowy Rzeczpospolitej z Turkami w 1672 roku oddający sułtanowi w posiadanie ziemie południowo-wschodnie
 7. Sojusznicy Turcji, napadali w celach rabunkowych często na Rzeczpospolitą.
 8. Obrońca Kamieńca Podolskiego przed Turkami w powieści Henryka Sienkiewicza pt. „Pan ……………….”
 9. Podwarszawska siedziba króla Jana III Sobieskiego.
 10. Stanowisko urzędnicze Jana Sobieskiego zanim został królem Rzeczpospolitej.
 11. Kraj, w którym Sobieski chciał zdobyć koronę dla najstarszego syna.
 12. Tytuł urzędniczy kara Mustafy, który dowodził wojskami tureckimi pod Wiedniem w 1683 roku.
 13. Oblegali go Turcy w 1683 roku.
 14. Tytuł władcy Turcji.
 15. Imię najstarszego syna Jana III Sobieskiego. Kandydował na króla Rzeczpospolitej po śmierci ojca.
 16. Rzeczpospolita płaciła go Turcji na podstawie haniebnego traktatu zawartego między tymi państwami w 1672 roku.

Załączniki do pobrania: