Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. okresu po II wojnie światowej (okres zimnej wojny).

  1. Nazwisko przywódcy chińskich komunistów o imieniu Mao.
  2. „Perła w Koronie” brytyjskiego imperium kolonialnego.
  3. Przywódca komunistów w Korei Północnej po II wojnie światowej.
  4. Pierwszy kraj arabski, który uznał istnienie państwa Izrael w 1978 roku.
  5. Przywódca ruchu niepodległościowego w Indiach.
  6. Pojazdy kosmiczne wielokrotnego użytku wykorzystywane przez USA do podboju kosmosu w rywalizacji z ZSRR.
  7. Komunistyczna partyzantka Wietnamu Północnego działająca na terenie Wietnamu Południowego.
  8. Wyścig … między USA a ZSRR po zakończeniu II wojny światowej, czyli rywalizacja pod względem potencjału wojskowego.
  9. Proces rozpadu imperiów kolonialnych na świecie po II wojnie światowej.
  10. Pierwszy człowiek, który odbył lot w kosmosie w 1961 roku.

Załączniki do pobrania: