Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. sytuacji politycznej w Europie i na świecie po 1945 roku.

 1. Zwolennicy koncepcji powstania państwa żydowskiego w Palestynie.
 2. Kraj komunistyczny w Europie Środkowej, w którym w 1956 r. wybuchła wielka rewolucja zakończona interwencją wojsk radzieckich.
 3. Przywódca komunistów koreańskich …… Ir Sen.
 4. Amerykański prezydent, który przyczynił się do zawarcia porozumienia między Egiptem a Izraelem w 1978 r.
 5. Komunistyczna partyzantka wietnamska działająca na terenie Wietnamu Południowego.
 6. Polityka, którą zaproponował w ZSRR Michaił Gorbaczow.
 7. Przywódca komunistycznej Kuby.
 8. Radziecki komunista, który wygłosił w 1956 r. na XX Zjeździe KPZR Tajny Referat krytykujący politykę Józefa Stalina.
 9. Przywódca Jugosławii, zachował niezależność od ZSRR.
 10. Po przegraniu walk o władzę w Chinach kontynentalnych uciekł tam na wyspę Czang Kaj-szek i nacjonaliści.
 11. Kraj ten nazywano „perłą w Koronie” brytyjskiego imperium kolonialnego.
 12. Pierwszy człowiek w kosmosie.
 13. Amerykański prezydent, który rozpoczął program gwiezdnych wojen.

Świat po wojnie

Załączniki do pobrania: