Zad. Rozwiąż ogólną krzyżówkę dot. panowania ostatnich dwóch Piastów na tronie polskim.

  1. Zjednoczył Polskę po okresie rozbicia dzielnicowego koronując się w 1320 roku na króla
  2. Szkoła, gdzie kształcili się w średniowieczu studenci
  3. Ostatni Piast na tronie Polski
  4. Mieszczanin krakowski, który w 1364 roku zorganizował ucztę dla licznych władców przybyłych na zjazd monarchów do Krakowa
  5. Średniowieczny student
  6. Po śmierci swojego ojca Ludwika Węgierskiego zasiadła na tronie Polski
  7. Imię wielkiego mistrza Zakonu, brał udział w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku
  8. Piastowie i Jagiellonowie to rody monarsze, czyli inaczej …

Załączniki do pobrania: