Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. panowania ostatniego króla elekcyjnego w Rzeczpospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 1. Pierwsze w Europie ministerstwo oświaty – … Edukacji Narodowej
 2. Przeprowadziły go państwa sąsiadujące z Rzeczpospolitą, m.in. w 1772 roku
 3. Jedna z bitew w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 roku, rozegrana na Wołyniu i zakończona zwycięstwem strony polskiej
 4. Poeta, autor fraszek, bajek i poematów w których krytykował wady warstwy szlacheckiej
 5. Nazwisko ostatniego króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów
 6. Odbywały się w czwartek u króla w Pałacu na Wodzie lub Pałacu Królewskim. Omawiano na tych spotkaniach ważne sprawy państwowe lub prezentowano utwory literackie
 7. Miasteczko na Ukrainie w którym ogłoszono akt podpisanej w Petersburgu w 1792 roku konfederacji przeciwko przeprowadzonym reformom.
 8. Nie brała udziału w II rozbiorze Rzeczpospolitej w 1793 roku.
 9. Wychowankowie Szkoły Rycerskiej.
 10. Zakon, który rozwiązano w 1773 roku, a następnie państwo przejęło jego szkoły.
 11. Miasteczko na Podolu, gdzie w 1768 roku szlachta zawiązała konfederację przeciwko królowi i wojskom rosyjskim.

Załączniki do pobrania: