Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Rzeczpospolitej.

  1. Wychowankowie Szkoły Rycerskiej.
  2. Ich zakon został rozwiązany w 1773 roku, a placówki znajdujące się pod ich władzę przeszły pod kontrolę Komisji Edukacji Narodowej.
  3. Miasto na Podolu, gdzie podpisano akt konfederacji w obronie przywilejów szlacheckich, kraju przed Rosjanami oraz wiary katolickiej.
  4. Uniwersał, którego wydaniem Tadeusz Kościuszko chciał zachęcić chłopów do wzięcia udziału w powstaniu w obronie niepodległości.
  5. Zwycięstwo polskie na Ukrainie w wojnie z Rosja w 1792 roku w obronie Konstytucji 3 maja.
  6. Znajduje się tam Pałac na Wodzie będący przykładem stylu klasycystycznego w Polsce.
  7. Hugo … jeden z głównych twórców Konstytucji 3 maja.
  8. Odbywały się regularnie u króla w czwartek na Zamku Królewskim lub w Pałacu na Wodzie.

Załączniki do pobrania: