Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. panowania Bolesława Krzywoustego.

  1. Najstarszy syn Władysława Hermana, pochodzący z nieprawego łoża i nieprzewidziany do tronu w Polsce.
  2. Przydomek Henryka, czwartego syna, który na podstawie testamentu Bolesława Krzywoustego otrzymał ziemię sandomierską.
  3. Spisywał dzieje Polski w czasach Bolesława Krzywoustego.
  4. Miał sprawować władzę zwierzchnią nad całością terytorium Polski w myśl zasady senioratu.
  5. Wojewoda Władysława Hermana, który zarządzał krajem zamiast księcia.
  6. Twierdza na Śląsku oblegana przez wojska niemieckie w 1109 r.
  7. Przydomek Mieszka, trzeciego syna Bolesława Krzywoustego.
  8. Został pierwszym zwierzchnikiem Polski po śmierci Bolesława Krzywoustego.

Bolesław 2

Załączniki do pobrania: