Koniec świata starożytnego opisany w notatce (w pdf do pobrania poniżej).

W notatce zatytułowanej Koniec świata starożytnego znalazły się ważne elementy dotyczące upadku państwa rzymskiego i powstanie na jego gruzach nowych państw barbarzyńców.

W dokumencie znajdziemy:

  • przyczyny kryzysu cesarstwa zachodniorzymskiego
  • próby przeprowadzenia reform w imperium przez Dioklecjana
  • okoliczności podziału imperium rzymskiego na dwie części: zachodnią i wschodnią oraz przeniesienia stolicy z Rzymu do Konstantynopola
  • opis wędrówki ludów
  • okoliczności upadku imperium rzymskiego

 

Zainteresowanych mapą myśli dotyczącą rozwoju imperium rzymskiego w basenie Morza Śródziemnego zachęcam do zobaczenia wojen punickich.

 

 

Załączniki do pobrania: