Karty pracy – współczesność

Krzyżówka historyczna – hasło Skamander

Krzyżówka dot. 5-ciu polskich poetów z warszawskiej grupy literackiej.  Jego utwory były objęte zakazem druku w PRL-u. Inicjator „Listu 34”. Nazwisko rodowe poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Imię poety z wielką „myszką” na policzku. Jeden z najbardziej...

Krzyżówka historyczna – hasło Odrodzenie

Zad. Rozwiąż krzyżówkę dot. odzyskania niepodległości przez Polskę. Arcybiskup, wchodził w skład Rady Regencyjnej powołanej przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier. Premier powstałego w 1918 r. w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Generał, stał na...