Karty pracy – starożytność

Krzyżówka historyczna – hasło Zabytek

Zad. Rozwiąż ogólną krzyżówkę dot. zabytków historycznych. Miejsce powołane do ochrony źródeł historycznych. Muzeum na wolnym powietrzu. W miejscu tym są zgromadzone źródła pisane. Opiekuje się całością prac muzeum i kieruje tą instytucją. Organizuje wystawy w muzeum...